top of page

VLTAVÁČEK

Hlídání dětí, školička, jesle - dětský klub

Hlídání dětí již od narození.

rozvoj motorických schopností   logického myšlení   kreativní činnost

 

grafomotorická cvičení   rozvoj matematických dovedností

 

od 50,- Kč / hod včetně oběda

 

Vzdělávací program je založen na principech Rámcového vzdělávacího programu, který je schválen MŠMT.

Logo vltavaček ořez.jpg

Proč školička VLTAVÁČEK

Činnost odpovídající tempu Vašeho dítěte
- veškeré aktivity s dětmi probíhají v příjemné atmosféře
- každé dítě má čas na práci, který odpovídá jeho potřebám (dítě u nás neuslyší "Dělej, zase budeš poslední!"...)

Individuální přístup (1 lektor pracuje s pěti dětmi)
- víme, že je Vaše dítě jedinečné,a tak k němu i přistupujeme
- kromě skupinových aktivit se Vašemu dítěti věnujeme během dne i individuálně, všímáme si jeho radostí i starostí

- u všech činností vždy zohledňujeme povahu a osobnost Vašeho dítěte (nikdy nikoho do ničeho nenutíme)
- víme, jak je důležitá pochvala a povzbuzení pro Vaše dítě
 
Prvky výuky podle M.Montessori
- Vaše dítě vedeme v duchu "Pomoz mi, abych to dokázal sám."

Tématická dopoledne
- každé dopoledne máme pro Vaše dítě připravený jiný program
- hudební výchova, výtvarná výchova, angličtina, tělocvik a logopedické hrátky

Spolupráce s rodinou
- naše dveře jsou pro Vás vždy otevřené
- uvítáme Vaše dotazy a podněty

Pozitivní prostředí
- v naší školičce čeká na Vaše dítě klidné a pozitivní prostředí s mnoha podněty
- chceme, aby se Vaše dítě u nás cítilo dobře a bezpečně
- v naší školičce jsme "všichni kamarádi"

A ještě...

- pořádání divadelních představení
- oslavy Dne dětí
- vánoční a velikonoční program

bottom of page