Mikuláš
Také do naší školky přišel na návštěvu MIKULÁŠ, ANDĚL a ČERT.
Děti se malinko bály, ale protože jsou všechny hodné, tak žádné dítko neodletělo s ČERTEM do PEKLA.

 
DSC06101.JPG
DSC06102.JPG
DSC06103.JPG
DSC06124.JPG
DSC06107.JPG
DSC06128.JPG
DSC06136.JPG
DSC06155.JPG

Takto si děti užily první sníh....

SANY0080.JPG
SANY0082.JPG
SANY0076.JPG
Vánoční dobrota
Na každého tu čeká malý dáreček v podobě vánočního dortíku.
SANY0149.JPG
.
A trocha předvánoční atmosféry...
Všem děkujeme za milou návštěvu.
SANY0108.JPG
SANY0117.JPG
SANY0118.JPG
SANY0121.JPG
SANY0122.JPG
SANY0123.JPG
SANY0125.JPG
SANY0128.JPG
.
vanoce_strom_animace.gif
SANY0106.JPG
SANY0092.JPG
.Reklama:
SANY0102.JPG
SANY0101.JPG
SANY0100.JPG
SANY0093.JPG
čert.jpg
Mikuláš
DSC06101.JPG
DSC06102.JPG
DSC06103.JPG
DSC06105.JPG
DSC06107.JPG
DSC06124.JPG
DSC06128.JPG
DSC06136.JPG
DSC06142.JPG
DSC06155.JPG
Vánoční stromeček
Ve středu 17. prosince 2014 budeme v naší školce zdobit vánoční stromeček. Zveme všechny rodiče a děti. Společně vytvoříme různé ozdoby a užijeme si předvánoční atmosféru.
Těšíme se na Vás od 8.30 do 16.30.
stromeček.jpg
Vánoční prázdniny
Od 23.12.2014 do 4.1.2015 máme ve školce prázdniny.
Děkujeme všem za přízeň a těšíme se na setkání 5.1.2015.
 
SANY0033.JPG
SANY0034.JPG
SANY0031.JPG
SANY0036.JPG
SANY0037.JPG
SANY0038.JPG
SANY0039.JPG
SANY0041.JPG
SANY0075.JPG
SANY0076.JPG
SANY0042.JPG
SANY0045.JPG
SANY0044.JPG
SANY0055.JPG
SANY0057.JPG
SANY0059.JPG
20140904_111624.jpg
20140904_111649.jpg
20140904_112019.jpg
20140904_112026.jpg
20140904_132457.jpg
20140905_105025.jpg
20140905_105111.jpg
20140905_105238.jpg
20140905_105314.jpg
20140905_105322.jpg
20140908_105928.jpg
20140908_110201.jpg
SANY0040.JPG
SANY0041.JPG
SANY0042.JPG
SANY0044.JPG
SANY0045.JPG
SANY0046.JPG
SANY0047.JPG
SANY0048.JPG
SANY0064.JPG
SANY0065.JPG
SANY0066.JPG
SANY0067.JPG
SANY0068.JPG
SANY0070.JPG
SANY0071.JPG
SANY0072.JPG
SANY0073.JPG
SANY0074.JPG
SANY0075.JPG
SANY0076.JPG
SANY0077.JPG
SANY0079.JPG
SANY0081.JPG
SANY0083.JPG
SANY0085.JPG
SANY0086.JPG
SANY0087.JPG
Sobota ve Vltaváčku ...
SANY0033.JPG
SANY0035.JPG
SANY0040.JPG
SANY0045.JPG
SANY0048.JPG
SANY0051.JPG
SANY0056.JPG
SANY0058.JPG
SANY0028.JPG
20141104_112848.jpg
20141104_112855.jpg
20141104_112903.jpg
20141104_113900.jpg
20141111_105522.jpg
Prazelenina....
20150515_115029.jpg
20150515_115012.jpg
20150515_114831.jpg
20150427_110419.jpg
20150421_115028.jpg
20150330_111535.jpg
20150427_110501.jpg
20150512_114736.jpg
Návštěva Betonárky
20150519_100929.jpg
20150519_100701.jpg
20150519_101738.jpg
20150519_102147.jpg
20150519_102856.jpg
20150519_104109.jpg
20150519_104935.jpg
Míša 2.JPG
MŠ.JPG
Uhasení.JPG
20150519_103719.jpg
V autě.JPG
Oslava DNE DĚTÍ - plavba lodí do ZOO
20150601_095125.jpg
20150601_095136.jpg
20150601_101315.jpg
20150601_102750.jpg
20150601_110356.jpg
20150601_111648.jpg
20150601_111656.jpg
20150601_114056.jpg
20150601_114105.jpg
20150601_115045.jpg
20150601_115113.jpg
20150601_115921.jpg
20150601_121043.jpg
Plavba po Vltavě
SANY0014.JPG
SANY0021.JPG
SANY0027.JPG
SANY0029.JPG
SANY0033.JPG
SANY0034.JPG
SANY0050.JPG
SANY0051.JPG
SANY0053.JPG
SANY0028.JPG
SANY0029.JPG
SANY0030.JPG
SANY0031.JPG
SANY0032.JPG
SANY0033.JPG
SANY0034.JPG
SANY0035.JPG
Podzim....
20151001_105952.jpg
20151014_110126.jpg
Pondělí     7.30 - 17.00
Úterý        7.30 - 17.00
Středa      7.30 -  17.00
Čtvrtek     7.30 - 17.00
Pátek       7.30 - 17.00
.

 
vltavacek@volny.cz

tel. 777 939 602


VLTAVÁČEK
V Přístavu 1586/2
170 00 Praha 7

Jste spokojeni se službami?

Nemám zkušenost. (12 | 2%)
V L T A V Á Č E K

Hlídání dětí ...

...

...školička, jesle - dětský klub

Hlídání dětí již od narození.
 
rozvoj motorických schopností   logického myšlení   kreativní činnost
 
grafomotorická cvičení   rozvoj matematických dovedností
 
od 50,- Kč / hod včetně oběda
Vzdělávací program je založen na principech Rámcového vzdělávacího programu, který je schválen MŠMT.
Logo vltavaček ořez.jpg
Přihlašte se k odběru novinek na stránkách

Provozní podmínky

PROVOZNÍ PODMÍNKY VLTAVÁČKU

Účinnost od: 1.9. 2018

Název organizace: VLTAVÁČEK, s.r.o.

Adresa: Praha 7, V Přístavu 1586/8, 170 00

IČO: 02253038

Odpovědný zástupce: Charvátová Petra

Kapacita zařízení: 14 dětí

 

1.Informace o zařízení péče o děti

Zařízení je určeno pro děti od narození do 6 let bez doprovodu rodičů. Po domluvě je možné pohlídat i starší děti (např. v době školních prázdnin).

Provozní doba Vltaváčku je od pondělí do pátku od 7.30 do 17.00 hod. Zajištění hlídání dětí ve večerních hodinách je možné po předchozí domluvě a za příplatek (viz. Ceník). Provozní doba může být omezena v době vánočních svátků, případně jiné nepředvídatelné a havarijní situace.

2.Příjem dětí

- zákonný zástupce (rodič dítěte), který chce využívat školičku Vltaváček sro, podá vyplněnou „Přihlášku“. Přílohou přihlášky jsou Potvrzení o řádném očkování dítěte, Ceník, Provozní podmínky,Platební a registrační podmínky a Souhlas se zpracováním osobních údajů.Pravidelná docházka dítěte do Vltaváčku sro je možná pouze na základě řádně vyplněné přihlášky, příloh přihlášky a písemným souhlasem s nimi. Děti přijímáme v průběhu celého roku dle volné kapacity ve školičce.

3.Předávání dítěte

Dítě předáváme jen osobě, která dítě přivedla a je při přijetí zaregistrována. Osoba se před převzetím dítěte prokáže občanským průkazem. Dítě mohou vyzvedávat i další osoby, které však budou výslovně uvedeny v přihlášce dítěte (rovněž po předložení OP). Tyto osoby nesmí být mladší 18 let věku.

Osoba, která dítě přebírá, podpisem stvrzuje, že dítě předáváme v pořádku, bez zranění či újmy.

V případě, že osoba, která má převzít dítě, nedorazí ve smluvený čas, je povinná ohlásit telefonicky důvod opoždění a čas návratu pro dítě. Cena pobytu je následně účtována s přirážkou (viz. Ceník).

V případě nevyzvednutí dítěte do konce otevírací doby kontaktujeme odpovědnou osobu telefonicky. Pokud i přesto není dítě vyzvednuto do 60 minut (pokud není po tel. dohodnuto jinak), vyrozumíme příslušný odbor sociální správy či policii.

4.Péče o děti po dobu pobytu

O děti se stará personál, který má potřebné vzdělání, je náležitě proškolen a má příslušnou praxi v práci s dětmi. Pro děti je vždy připravený program dle stanoveného harmonogramu. Program je zaměřen na zajištění potřeb dítěte, na výchovu, vzdělávání, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte. Děti mají dostatek prostoru pro sponntání hry a své soukromí.

S dětmi každý den chodíme na procházky a navštěvujeme dětská hřiště. Pobyt venku je závislý na počasí.

Kontakt se všemi pečovatelkami je možný kdykoli během dne osobně, nebo na tel.č. 773526884.

5.Hygiena

Pečovatelky doprovází děti na toaletu, dohlíží při použití toalety a následné hygieně. Při znečištění dítěte zajistí hygienické ošetření dítěte. V případě nutnosti použijí náhradní oblečení, které rodič dítěti zajistí při příchodu do Vltaváčku. V případě dětí, které používají pleny, rodič na tuto skutečnost upozorní.

6.Pitný režim a stravování dětí

Dětem podáváme jídlo a pití, které si přinesou z domova.Láhev na pití i dóza se svačinou musí být opatřeny štítkem s čitelným jménem dítěte,aby nedocházelo k záměně. Také je možnost zakoupení obědů, které zajišťuje dovozem firma Gastro – Vondráček – zařízení školního stravování sro.

Dětem podáváme jídlo ve stanovený čas, dítě má právo určit si množství. Vedeme děti k samostatnosti, malým dětem pomáháme dle potřeby. Pitný režim je zajištěn po celý den.

7.První pomoc

Základní první pomoc zajistí v případě potřeby ošetřovatelky Vltaváčku, které jsou v této oblasti pravidelně proškolovány. Rodiče jsou okamžitě informováni. V případě nutnosti bude přivolána Zdravotnická záchranná služba.

Pečující osoba zodpovídá za dítě od doby, kdy dítě převezme až do doby, kdy jej opět předá rodiči (zákonnému zástupci, nebo jiné pověřené osobě).

O každém úrazu (i zaměstnance)je proveden zápis (datum úrazu, způsob ošetření – vždy do 24 hodin od úrazu). Zařízení je vybaveno lékárničkou, která je vždy řádně doplňována a kontrolována.

8.Možnost odmítnutí účasti

Nepřijímáme děti s infekčními nemocemi nebo děti s příznaky akutního onemocnění (rýma, kašel, vyrážka, teplota, bolesti ucha, apod.), dále děti, které byly jejich ošetřujícím lékařem vyloučené z pobytu v kolektivu. Pečující osoby mají právo požadovat (v případě infekčního onemocnění) od rodiče lékařské potvrzení o ukončení nemoci a souhlas lékaře s návratem do kolektivu.

Alergie, či jiná stálá onemocnění a zdravotní problémy nahlaste prosím při předávání Vašeho dítěte.

V případě nemoci omlouvejte/nahlaste své děti do 7.30 (den první absence) a po nemoci do 15.30 (den před opětovným příchodem) na tel. 773 526 884. Děkujeme.

9.Základní ustanovení

Rodiče (zákonní zástupci) se zavazují dodržovat tyto podmínky a pokyny pečovatelek.

Zejména:

- ve všech prostorách školičky platí přísný zákaz kouření a požívání alkoholu a jiných návykových látek

- nedávejte dětem do školičky cenné předměty (šperky…), hračky – neneseme odpovědnost za případné poškození nebo ztrátu

- řádně a včas omlouvejte nepřítomnost dětí, 5x po sobě neomluvená nepřítomnost, nebo opakující se neomluvená nepřítomnost může vést k ukončení docházky do školičky Vltaváček sro bez náhrady

- povinností rodiče je přivést dítě pouze v takovém zdravotním stavu, který není zdrojem nakažení ostatních dětí ve školičce (při příznacích onemocnění dítěte kontaktujeme rodiče – zákonného zástupce a požadujeme jeho vyzvednutí z kolektivu)

- prosíme neprodleně hlašte veškeré změny kontaktních údajů

- pokud bude dítě opakovaně ničit zařízení, nebo hračky ve školičce, budeme požadovat náhradu škody a docházka dítěte bude bez náhrady ukončena

- rovněž můžeme vyloučit z docházky (bez náhrady) dítě s agresivním nebo nevhodným chováním

10.Obecné zásady pro oděv

Každé dítě musí mít vhodný oděv (pohodlný a prodyšný – nejlépe tepláky a tričko) a obuv (bačkorky). Je vhodné vzít dítěti i náhradní oblečení pro případ, že by se umazalo. Dále vhodné oblečení pro pobyt venku (dle aktuálního stavu počasí). Veškeré oblečení a obuv prosíme označit jménem dítěte.

11.Příchody a odchody

Rodiče (zákonní zástupci) jsou povinni dítě osobně předat pečovatelce.

Příchod dítěte, převzetí, program a vyzvedávání je uvedeno v rozvrhu dne (www.vltavacek.cz).

Po domluvě je příchod i odchod možný kdykoliv.

Vyhrazujeme si právo v případě potřeby upravit časový rozvrh programu.

12.Úhrada za služby ve školičce Vltaváček sro

Služby jsou účtovány dle platného Ceníku a platných Platebních a registračních podmínek.

13.Ukončení docházky dítěte do školičky Vltaváček sro

- rodiče mohou ukončit docházku dítěte na vlastní žádost
 
- výpověď se podává písemně, vždy 30 dní před ukončením docházky do Vltaváčku sro ( po tuto dobu se rodič / zák. zás. zavazuje platit vystavené faktury za docházku dítěte do Vltaváčku sro)

- pro ukončení docházky dítěte odevzdejte ve školičce Vltaváček sro vyplněný formulář „Ukončení docházky“

- ukončení docházky se řídí Platebními a registračními podmínkami

 

Provozní podmínky Vltaváčku a jejich dodržování je závazné pro všechny pracovnice a klienty zařízení.

Seznámení s provozními podmínkami potvrdí každý účastník svým podpisem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


.
.


Reklama:
.                               Vltaváček
Hlídání dětí...
...školička, dětský klub - herna
Náš klub je tu pro vás,ale především však pro vaše děti!

Hledáte hlídání dětí na Praze 7, péči o děti, večerní hlídání dětí, soukromé hlídání dětí, hlídání miminek, kojenců, batolat? Hlídání v herně? Krátkodobé jesle? Hlídací agenturu?
Nechcete ale ve vašem domově žádné paní na hlídání?

Pak jste tu správně.
Hlídáme děti všech věkových kategorií.
Logo vltavaček ořez.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one