top of page

Vyplněnou přihlášku do školičky - klubu Vltaváček můžete zaslat na E-mail vltavacek@volny.cz - bude sloužit k Vaší registraci.
Potvrzení údajů na přihlášce Vaším podpisem (tzn. závazné přihlášení Vašeho dítěte do školičky - klubu Vltaváček), je možné pouze osobně v naší školičce - klubu Vltaváček.
Předem podepsané přihlášky nemohou být přijaty. Děkujeme za pochopení.

Vzhledem k omezené kapacitě přijímáme registrace dle data zaslání.V případě naplnění kapacity školičky - klubu Vltaváček, Vás budeme neodkladně informovat na Vaší mailovou adresu.

Přihlášku si prosím vytiskněte a vyplněnou (bez Vašich podpisů) oskenujte. Poté odešlete na uvedenou mailovou adresu. Budete tak úspěšně zaregistrováni. Vámi vytištěnou přihlášku pak prosím doneste s sebou, až půjdete na první návštěvu školičky - klubu Vltaváček. Děkujeme.

Přihláška

bottom of page