top of page

Výhody pro děti

Výhody našeho klubu Vltaváček

- Pořádání divadelních představení
- Oslavy Dne dětí
- Vánoční a velikonoční program

- Zapojení dítěte do kolektivu ostatních dětí = přirozené učení vzájemné spolupráce, komunikace, respektu a tolerance dětí (oproti individuálnímu hlídání dítěte chůvou)

- Navázání nových kamarádských vztahů mezi dětmi (u dětí - jedináčků - báječná příležitost a možnost hry s ostatními dětmi)
- Rozvoj všestrannosti Vašich dětí
- Podpora samostatnosti dětí při běžných denních činnostech a vedení k osvojení hygienických návyků
- Podpora a rozvoj kladného vztahu k životnímu prostředí
- Ideální délka pobytu, zvláště pro malé děti (pozvolné navykání dítěte na jiné, než domácí prostředí)
- Individuální doba příchodu a odchodu, zcela dle Vašich potřeb
- Vlastní strava (dítě jí to, na co je zvyklé = umožňuje různé stravovací potřeby - diety, vegetariánskou stravu ...)
- Možnost domluvy hlídání dětí ve večerních hodinách dle Vašich potřeb
- Péče o děti již od narození
- Individuální přístup

O Vaše děti bude pečováno s veškerou možnou péčí a citlivým, individuálním přístupem. Naší snahou je, aby se děti ve Vltaváčku cítily co nejlépe, a aby co nejsnáze prožívaly první chvíle odloučení od svých maminek a své rodiny.
Vašim dětem budeme vždy nápomocni, ale zároveň je povedeme k samostatnosti v uvažování i v jednání.
Jsme připraveni řešit případné neshody mezi dětmi - vždy dle zásad slušného a férového jednání.
Plně si uvědomujeme individualitu a jedinečnou osobnost Vašich dětí.

bottom of page